Valná hromada SDH Neplachovice 21. 1. 2024

Valná hromada SDH Neplachovice 21. 1. 2024

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Neplachovice za rok 2023

Minulý rok 2023 byl pro náš sbor opět velice pestrý a tak mi dovolte jeho zhodnocení z pohledu společensko – kulturního. Zprávy o činnosti jednotlivých úseku naší činnosti budou následovat.

K 1. lednu 2024 čítá náš sbor 100 členů z toho 50 mužů, 25 žen a 25 dětí.  Výbor sboru tvoří 10 členů a pravidelně se scházeli v průběhu roku 2023 k řešení činnosti sboru.

Činnost sboru jsme zahájili již krátce po začátku roku a to účastí našich členu na tradiční Tříkrálové sbírce.
Následně jsme uspořádali v neděli 15. ledna výroční valnou hromadu sboru, na které odstoupil z funkce starosty bratr Jiří Čech. Novým starostou byl zvolen
Jan Malý a velitelem sboru Jan Wertich.
V sobotu 11. února jsme opět po třech letech mohli uspořádat hasičský ples. Ten se konal za velkého zájmu hostů v novém Multifunkčním domě v Holasovicích. Účast byla 164 hostů. Připraven byl krátký program, bohaté občerstvení, tradiční okrášlení a tombola.

Valnou hromadou zvolení delegáti se účastnili okrskové valné hromady konané 24. února v Loděnici.
Starosta sboru se zúčastnil 18. 3. shromáždění představitelů v Bolaticích.

První sportovní akcí byl běh údolím Herličky, GRUNDYrun. Ten se konal v neděli 26. března. Na start se postavilo celkem 90 běžců na trati 5 a 9 km a 29 dětí na trati 1km.

Obcí Neplachovice jsme byli požádání o pomoc se sběrem kamení na ploše za školou, kde již byl ukončen archeologický průzkum. A tak jsme v pátek
31. března vyrazili na brigádu v počtu 16 členů.

Pravidelný sběr elektroodpadu jsme provedli v dubnu a následně v listopadu. V květnu jsme uspořádali školení řidičů nejen pro členy, ale především pro širokou veřejnost.

S praporem jsme se 13. května zúčastnili Svatofloriánského setkání ve Štěpánkovicích a v neděli 21. května Poutě na Hůrku.

V sobotu 10. června jsme byli pozváni k sousedům do Loděnice, kde slavili 100 let. Účastnila se sedmičlenná delegace s praporem.


Hlavní společenskou akcí léta byla tradiční Benátská noc pořádaná v sobotu
24. června před hasičskou zbrojnicí. Zahrála rocková kapela Žádný ostych a přivítali jsme 125 hostů.

V červenci a srpnu jsme organizovali po dohodě se Zemědělským družstvem Hraničář brigády na přetrhávání řepy.

V srpnu se již tradičně podílíme na organizaci Cisarské veterán rally a to přípravou snídaní pro účastníky.
Dále jsme v srpnu věnovali velkou péči přípravě a údržbě soutěžního areálu v Hliníku. Celkovou rekonstrukcí prošla věž, která se využívá jako zázemí pro tréninky a soutěž.

Největší sportovní akcí bylo uspořádání předposledního kola Moravskoslezského poháru 2023. To se konalo v neděli 3. 9. Účastnilo se celkem 26 týmů.

Společně s 9. okrskem jsme uspořádali podzimní závod požárnické všestrannosti pro mladší a starší žáky našeho okrsku. Ten se konal v sobotu 14. října v areálu Střelnice a zámeckého parku.
A o den později, v neděli 15. října jsme na návsi uspořádali již 4. ročník Železného hasiče v disciplíně TFA. Tato soutěž získává popularitu, což dokazuje účast 45 účastníků nejen z okolí, ale i z celé Moravy.
Ve středu 25. října se naši členové účastnili setkání starších hasičů nad 65 let, které pořádal 9. okrsek v holasovském multifunkčním domě.

Závěr roku patřil Adventu na zámku pořádaný obcí Neplachovice, který se konal v sobotu 25. listopadu. Opět jsme v zámeckém parku postavili vyhřívaný stan a připravili hostům sváteční občerstvení.

Poslední akcí loňského roku byla Uzlovací štafeta konaná 2. prosince v tělocvičně základní školy za účasti mládežnických týmů z blízkého okolí.

Nahoru