Podpora z Moravskoslezského kraje

Podpora z Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vyhlásil „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“. V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Cílem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

Proto i náš Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice podal v předepsaném termínu žádost o poskytnutí dotace k realizaci projektu „Zajištění vybavení pro pořádání sportovních a společenských akcí a účast na soutěžích TFA“.
V červenci jsme byli informováni o přidělení neinvestiční dotace ve výši 88,27% z uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Získané finanční prostředky jsme využili v souladu s podaným projektem k nákupu dvou kvalitních hliníkových stanů. Jeden o rozměru 3 x 3 metry a druhý 3 x 6 metrů. Dále byl zakoupen bezdrátový mikrofon Shure a dva kusy zásahového oděvu. Stany a mikrofon bude využíván při pořádání sportovních a kulturních akcí. Zásahové oděvy využijí naši členové při soutěžích v disciplínách TFA, ale také při běžných zásazích naší jednotky.

Již jsme tento materiál použili na akci Železný hasič 2021 a při pořádání běžeckého závodu pro širokou veřejnost GRUNDYrun.

Touto cestou děkuji Moravskoslezskému kraji za podporu a profesionální jednání při komunikaci a administraci projektu.

Nahoru