Podpora z Moravskoslezského kraje 2023

Podpora z Moravskoslezského kraje 2023

Také v roce 2023 jsme na jaře požádali Moravskoslezský kraj o dotaci na činnost z dotačního titulu DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2023. Žádali jsme o finanční příspěvek na projekt Generální oprava soutěžní stříkačky PS12 pro družstva SDH Neplachovice. S touto žádostí jsme byli úspěšní a získali jsme podporu ve výši 70% z celkových nákladů. Jednalo se o generální opravu našeho soutěžního stroje. Tu provedla firma Sportservis PS Ing. Karel Gába.

Děkujeme za finanční podporu, díky které můžeme nadále udržet dva soutěžní týmy. Oba naše týmy se pravidelně účastní hasičských soutěží a pravidelně trénují.

Nahoru