Výjezd jednotky

Výjezd jednotky

Dne 2. března 2024 byl vyhlášen poplach v 18:54. Požár ve sklepních prostorách obytného domu. Vyjeli jsme do 6 minut od vyhlášení v počtu šesti členů zásahové jednotky. Po příjezdu k místu zásahu jsme zjistili, že hoří ve sklepě RD. Velitel a jeden člen jednotky provedli průzkum. Do sklepa nebylo možno vstoupit pro velké zakouření a naše jednotka nemá dýchací techniku. Přes okno byl ve sklepě vidět plamen. Provedli jsme evakuaci osob z budovy a vypnutí elektrické energie. Plyn do budovy není přiveden. Od Hydrantu jsme přivedli vodu dopravním vedením k rozdělovači. V této době již přijela jednotka HZS Opava. Dále jsme již plnili úkoly VZ. Ten po uhašení a odvětrání rozhodl, že není nutné sklep vyklízet ani monitorovat. Byli jsme odesláni zpět na základnu.

Nahoru