Valná hromada

Valná hromada

V neděli 15. ledna 2023 proběhla již 132. valná hromada našeho sboru. Byla přečteny zprávy o činnosti, o hospodaření a revizní zpráva za uplynulý rok 2022. Byl schválen plán činnosti na rok 2023. Důležitým bodem bylo odstoupení pana Jiřího Čecha z postu starosty a také z výboru sboru. Z výboru odstoupil i pan Jan Malchárek. Oběma náleží velké poděkování za dlouhodobou činnost ve vedení našeho SDH

Valná hromada schválila změny ve vedení SDH Neplachovice:

Starosta:Jan Malý
Náměstek:Bc. Pavel Tyll
Velitel:Jan Wertich
Jednatelka:Markéta Tyllová
Hospodářka:Jana Čechová
Členové výboru: Luděk Richta
Členové výboru: Mirek Staníček
Členové výboru: Ondřej Čech
Členové výboru: Matěj Hloušek
Revizor:ing. Milan Maške
Nahoru