Oslavy 130 let našeho sboru

Oslavy 130 let našeho sboru

V nedělí 15. května 2022 jsme oslavili 130 let našeho Sboru dobrovolných hasičů. Za krásného slunečného počasí jsme se sešli v 10:30 před zbrojnicí a vyšli průvodem do kostela. Zde proběhlo položení květin a mše svatá za živé a zemřelé hasiče. Následovala slavnostní schůze, předání vyznamenání a oběd. Od 14:00 již začala Hasičská slavnost na návsi. Sešlo se velké množství přátel, kamarádů a občanů. V průběhu odpoledne vyhrávala hasičská dechová hudba z Bolatic. Své vystoupení předvedly mažoretky z oddílu AMA Opava. Ukázku zásahu při dopravní nehodě nám předvedli profesionální hasiči MSK ÚO Opava pod velením Bc. Jiřího Drápala. Pro děti byla připravena zábavná stanoviště s hasičskou tématikou. Připravili jsme i bohaté odpolední občerstvení a krásnou nedělní kavárnu.

Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě tohoto krásného, slavnostního dne. A hlavně děkujeme všem návštěvníkům za jejich návštěvu a podporu.

Nahoru