Opavská rally 2023

Opavská rally 2023

Naše zásahová jednotky přijala pozvání na Opavskou rally konané 15. dubna 2023 . Tuto akci pořádalo OSH Opava ve spolupráci s SDH Březová. Jedná se o soutěž jednotek sboru dobrovolných hasičů obci. Soutěží se v různých bojových rozvinutích. Ty mají simulovat reálné situace, ve kterých si jednotka může vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Pro nás to byla velmi cenná zkušenost, protože jsme se ocitli v situacích, které známe pouze teoreticky, protože k takovým reálným zásahům jsme ještě nevyjížděli.

  1. První stanoviště byl teoretický test ze znalosti požární ochrany
  2. Na druhém stanovišti jsme dostali za úkol vyhledat a evakuovat neznámý počet lidí ze zakouřené budovy. Celý zásah byl simulován s nulovou viditelností. Zasahující dostali na oči neprůhledné brýle.
  3. Třetí úkol bylo zdolání požáru střechy dřevníku s čerpáním vody z podzemního zdroje
  4. A na závěr byl úkol nejsložitější. Jednalo se o otevření uzamčených prostor, kde se nacházela poraněná osoba.
Podle vyjádření rozhodčích jsme všechny úkoly splnili velmi dobře a bez velkých chyb. Byli jsme pochváleni za dobře připravenou techniku a celkový chod jednotky, kterou tvořili:
Jan Malý- velitel
Ondřej Čech- strojník
Matěj Hloušek- hasič
Jan Wertich- hasič

Při vyhlašování výsledků jsme byli mile překvapeni, že jsme se v kategorii JPO 5 umístili na třetím místě.

Nahoru