Dotace z Moravskoslezského kraje 2022

Dotace z Moravskoslezského kraje 2022

Moravskoslezský kraj vyhlásil „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022“. V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Cílem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

Po loňské úspěšné zkušenosti se náš Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice rozhodl i letos podal v předepsaném termínu žádost o poskytnutí dotace k realizaci projektu Nákup vybavení pro soutěžní družstva SDH Neplachovice“. V červenci jsme byli informováni o přidělení neinvestiční dotace ve výši 80% z uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Získané finanční prostředky jsme využili v souladu s podaným projektem k nákupu vybavení pro požární sport (savice, hadice, rozdělovač, proudnice). Dále vybavení pro běh na 100 metrů s překážkami. Zakoupené vybavení bude využito v příštích sportovních sezónách našimi družstva mužů, žen a dorostenců.   Touto cestou děkuji Moravskoslezskému kraji za podporu a profesionální jednání při komunikaci a administraci projektu.

Nahoru