Den obce Neplachovice

Den obce Neplachovice

V letošním roce slaví naše obec 765 let od svého vzniku. Proto jsme byli požádání o spolupráci při oslavách, které se konaly v sobotu 4. 6. 2022. Dostali jsme za úkol připravit ve sportovním areálu soutěž pro děti. Vytvořili jsme soutěž pod názvem Soptíkova výzva. Děti měly za úkol překonat příčné břevno, slalom mezi kužely, kladinu a nakonec pomocí džberovky uhasit hořící domeček. Tuto soutěž plně organizovalo naše dorostenecké družstvo. Pro všechny příchozí jsme připravili stylové občerstvení. Během odpoledne nás navštívilo více jak 200 dětí a velké množství návštěvníků.

Večer proběhla diskotéka na Střelnici. My jsme se starali o chod občerstvení. Návštěvnost byla opět velmi vysoká, takže jsme měli plno práce až do druhé hodiny ranní. V neděli dopoledne jsme vše uklidili. Děkuji všem členům našeho realizačního týmu za pomoc a práci.

Nahoru