Branný závod v Neplachovicích2023: Neplachovice získaly stříbro

Branný závod v Neplachovicích2023: Neplachovice získaly stříbro

V sobotu 14.10.2023 se v Neplachovicích konal tradiční hasičský branný závod, podle starý pravidel hry plamen. Na startovní čáře stály celkem tři družstva v kategorii mladších a naše družstvo z Neplachovic se po náročném boji umístilo na skvělém druhém místě.

Závod měl několik disciplín, ve kterých mohli soutěžící ukázat své dovednosti a znalosti. První disciplínou byl „hod na cíl“, kde hasiči házeli tenisákem na stanovený cíl. Následovala topografie, kde naše družstvo bohužel trochu zaváhalo v práci s buzolou. Ale znalost značek vyrovnala skóré.

Uzly byly další na řadě a naši hasiči ukázali svou zručnost v navazování různých druhů uzlů. Další disciplínou bylo překonání lanové překážky, což vyžadovalo sílu a obratnost.

Následně se soutěžící pustili do disciplíny „požární ochrana“, kde museli ukázat své znalosti o tom, jakým způsobem hasit různé druhy požárů a jak správně zacházet s hasicím zařízením. A samozřejmě nemohl chybět ani test zdravovědy, kde se soutěžilo v ošetření rány trojcípým šátkem.

Celkově to byl skvělé dopoledne plné sportovního ducha, týmové spolupráce a hasičských dovedností. Jsme hrdí na naše družstvo z Neplachovic a přes drobné chyby, si závodníci odnesli cenné zkušenosti, které jim pomohou v budoucích závodech.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a těšíme se na další závody!

https://eu.zonerama.com/matejhlousek/Album/10546893

Nahoru