Propozice

Propozice
 • Pořadatel
  SDH Neplachovice – Jan Malý +420 604 700 013‬
 • Soutěž se USKUTEČNÍ v neděli 15. 10. 2022 v Neplachovicích
  Na návsi před obecním úřadem
 • Soutěž je určena pro členy SDH i širokou veřejnost
  Soutěže je vhodná pro členy zásahových jednotek v rámci odborné přípravy.
 • Časový plán
  12:00 – začátek registrace + prezentace
  13:00 – rozprava
  13:10 – start prvního soutěžícího
 • Registrace        
  Registrace na webu sdh.neplachovice.cz do 14. 10. 2022 23:59
  Registrace bude možná i na místě.
 • Průběh a pravidla soutěže
  Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců mužů a žen. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 3) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové skupiny dle rozhodnutí pořadatele.
 • Podmínky účasti
  Maximální počet závodníků je 50. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.
 • Startovné je zdarma.
 • Start
  Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky. Obuv je libovolná.
 • Disciplíny
  • Zapojení hadic na stroj PS12 a následný běh s požárními hadicemi
   Rozvinují se dvě hadicová vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, každé vedení se skládá z 2×2 hadic B, které jsou předem připraveny a složeny do harmonik ve vymezeném prostoru, jsou spojeny a spoje jsou zajištěny páskou.
  • Bariéra
   Spočívá v překonání max. 2 m bariéry (ženy s připraveným žebříkem), muži mohou po druhém nezdařilém pokusu o překonání využít připravený žebřík.
  • Hammer box
   Spočívá v provedení 50 (ženy 30) úderů palicí v Hammer boxu
  • Přenos závaží
   Spočívá v přemístění dvou závaží na vyznačenou vzdálenost
  • Průchod tunelu se závažím
   Zdolání tunelu tam i zpět se závažím (ženy bez)
  • Sbalení dvou hadic B
   Spočívá ve smotání dvou (ženy jedna) hadic B na „jednoducho“ a jejich úplné vložení do boxu
  • Figurína
   Spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost min. 60 m (ženy 20m)
   Pořadí disciplín určí pořadatel v den konání akce.
 • Vyhodnocení
  Po skončení soutěže proběhne vyhlášení třech nejlepších závodníků v daných kategoriích.

Nahoru