TFA – Pokyny před závodem

Cesta do Neplachovic:

Důrazně doporučujeme cestu z Opavy přes Neplachovice-Zadky, jelikož není možné odbočit z silnice Opava-Krnov do Neplachovic (z obou směrů jsou dost velké kolony).

Soutěžní vybavení:

Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou a izolačním dýchacím přístrojem bez masky. (dýchací přístroj dodá pořadatel).
Obuv je libovolná. Rukavice nejsou podmínkou (ale doporučením – zásahové, technické, pracovní).

Startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.

Startovné je zdarma.

Program:

Mužská i ženská kategorie se bude prolínat. tzn. je to namixované

12:30 – začátek registrace + prezentace
13:00 – rozprava
13:20 – start prvního soutěžícího

Soutěžní pořadí:

V případě změny volejte/pište na tel: 731882688 Hloušek Matěj

Nahoru