Železný hasič

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže)

15. 10. 2023  od 13:00 v Neplachovicích před hasičskou zbrojnicí.

Registrace byla ukončena.

Disciplíny

Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky. Obuv je libovolná.

Běh s požárními hadicemi

Zapojení hadic na stroj a následné rozvinuté hasic 2x2 hadic B s proudnicemi na určenou vzdálenost.

Sbalení dvou hadic B

Spočívá ve smotání dvou hadic B na „jednoducho“ a jejich vložení do boxu

Hammer box

Spočívá v provedení 50 (ženy 30) úderů palicí v Hammer boxu

Figurína

Spočívá v uchopení figuríny v podpaží a jejím přemístěním pohybem pozpátku na vzdálenost min. 60 m (ženy 20m)

Bariéra

Spočívá v překonání 2 m bariéry (ženy s připraveným žebříkem), muži mohou po druhém nezdařilém pokusu o překonání využít žebřík.

Přenos závaží

Spočívá v přemístění 2 závaží na vyznačenou vzdálenost

Průchod tunelem se závažím

Spočívá v překonání tunelu tam i zpět.

Historie:

Časté otázky?

Zkratka TFA (Toughest Firefighter Alive) plně vystihuje náročnost závodu. 

Hasiči v plné zásahové výbavě (včetně těžké tlakové lahve na zádech) roztahují dvě hadice, bouchají těžkým kladivem do trenažéru, přeskočí, přelezou 2 metry vysokou bariéru, zachraňují osobu v podobě několik desítek kilogramů vážící figuríny.

Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem

ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou zásahovou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky.

Obuv je libovolná.

Závod je určen pro všechny. Cílová skupina jsou převážně spolky SDH v okrese Opava, z důvodu materiálového vybavení závodníka na tento závod. (helma, kabát, kalhoty, rukavice)

Ano startovné je zcela zdarma.

Registrace je možna na našich webových stránkách. Pokud se nenaplní limit 50 startujících tak bude registrace možna i na místě.

Nahoru